بایگانی برچسب : استكبار غافل‌گیر شد

استكبار غافل‌گیر شد

110

استكبار غافل‌گیر شد با گذشت حدود پنج ماه از آغاز انقلاب ملت‌های منطقه خاورمیانه، آمریكا و دیگر سران نظام استكباری كه از این بیداری غافلگیر شده‌اند، می‌كوشند تا با حربه‌های مختلف از شدت و غلظت ضداستكباری این حركت بیداری بكاهند. از نقاطی كه آمریكا و غرب به شدت از آن می‌هراسند، اسلامی‌بودن این قیام‌هاست. لذا با نقشه‌هایی سعی در تبلیغات ... ادامه مطلب »